پردیس امام جعفر صادق(ع)خراسان شمالی(خواهران)

دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی بجنورد پردیس امام جعفر صادق(ع)

تلفن : 05832220339 - 05832235842 - 05832233484

نمابر : 05832240999 - 05832244035

پست الکترونیک : dfbojnord@cfu.ac.ir

آدرس : خراسان شمالی - بجنورد - 32 متری شهدا - کوچه دانشوران - کدپستی 9416734356


نظرات کاربران