پردیس امام جعفر صادق(ع)خراسان شمالی(خواهران)

فیلم های آموزشی

فیلم های آموزشی ---------------------------

 

 

1- فیلم آموزشی سامانه یادگیری الکترونیکی ( LMS )

 

2-لینک دریافت فیلمهای آموزشی ضبط شده :

https://www.aparat.com/bitashakouri/videos

3-آموزش آنلاین :

فایل این بخش را از قسمت فایل های ضمیمه دریافت نمایید.

 

 

 

 

 


نظرات کاربران