پردیس امام جعفر صادق(ع)خراسان شمالی(خواهران)

دانشجو معلم سرکار خانم فاطمه سلیمانی
از اینکه در طرح غدیریه موفق به کسب رتبه کشوری شده اید، تبریک می گوییم وبرای شما آرزوی سلامتی وموفقیت را از خداوند منان داریم.

دانشجو معلم سرکار خانم فاطمه سلیمانی 
از اینکه در طرح غدیریه موفق به کسب رتبه کشوری شده اید ،تبریک می گوییم وبرای شما آرزوی سلامتی وموفقیت را از خداوند منان داریم.


نظرات کاربران