پردیس امام جعفر صادق(ع)خراسان شمالی(خواهران)

پل های ارتباطی دفتر نهاد رهبری دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی با اساتید، کارکنان و دانشجومعلمان گرامی

با عرض سلام و آرزوی سلامتی

پل های ارتباطی دفتر نهاد رهبری دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی با اساتید، کارکنان و دانشجومعلمان گرامی، به پیوست تقدیم می گردد.


نظرات کاربران